FANDOMประวัติEdit

เริ่มเข้าวงการจากการที่เริ่มร้องเพลงของอนิเมะที่ชอบเเละจากนั้นก็มารู้จักกับเพลงของ Vocaloid จากเพื่อนเเละจึงเริ่มร้องเพลงลงในเเอพที่มีชื่อว่า bubbly ลองผิดลองถูกได้หลายเดือน จากนั้นจึงเริ่มทำเพลงเป็นวีดีโอลงที่ Youtube ก่อนหน้าที่จะทำเพลงลงใน soundcloud จากนั้นจึงเริ่มลองสมัครเข้าคอรัสเพื่อทดสอบตัวเองเเละฝึกฝนในหลายๆด้าน จนถึงปัจจุบัน การลงผลงานปัจจุบันใช้ soundcloud ลงเพลงเป็นหลัก นานๆครั้งจึงจะลงใน Youtube


ผลงาน Highlight Edit

Rolling girl

Angelite

Yoshiwara Lament - THAI VERSION

รับข้อมูลจาก "http://th.thchorus.wikia.com/wiki/Ami?oldid=1653"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki